สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > รับแจ้งกรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

รับแจ้งกรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ จังหวัดสมุทรปราการ

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 11 รับแจ้งกรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ บริเวณปากซอยด่านสำโรง 42/1 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
          สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคประสานงานผู้ร้องเรียน และลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุ ผลการตรวจสอบสายสื่อสารดังกล่าวพบว่าเป็นสายสื่อสารของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (บริษัท AWN) จึงได้ประสานงานและส่งข้อมูลให้กับบริษัทฯ พื้นที่เพื่อทราบและให้ดำเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไปแล้ว และส่งข้อมูลให้กับบริษัทดังกล่าวและต่อมาได้รับแจ้งว่า บริษัทฯ ว่าประสานงานผู้เสียหายเพื่อนัดหมายเข้าพบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg