สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > โครงสร้าง

ผังโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในสำนักงาน กสทช. ภาค 1 (กรุงเทพมหานคร)

RE_NBTC_V10_2024.jpg