สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 1

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 6 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 11
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11
ที่อยู่ : 211, 213, 215 ถนนสุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สมุทรปราการ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 395 1061 โทรสาร 02 395 1064
E-mail : mtr_11@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 1 AA
2. สำนักงาน กสทช. เขต 12
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12
ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 03 936 1261-2 , 03 938 9437 โทรสาร 03 938 9437
E-mail : mtr_12@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 2 AA
3. สำนักงาน กสทช. เขต 13
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เขต 13
ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท สิงห์บุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 03 545 4330-2 โทรสาร 03 545 4322
E-mail : mtr_13@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 7 AA
4. สำนักงาน กสทช. เขต 14
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14
ที่อยู่ : 4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : 03 721 8381-3 , 090 922 0651
E-mail : mtr_14@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 2 AZ
5. สำนักงาน กสทช. เขต 15
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15
ที่อยู่ : 61/52 - 54 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี สระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 035 355 657-661
E-mail : mtr_15@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 1 AZ
6. สำนักงาน กสทช. เขต 16
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16
ที่อยู่ : 168/19 - 20 หมู่ที่ 2 ตำบล เจดีย์หัก อำเภอ เมืองราชบุรี จังหวัด ราชบุรี 70000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร สมุทรสงคราม เพชรบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 332 561 - 2 แฟกซ์ 032 332 560
E-mail : mtr_16@nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS 1 AD