สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission

                                 


                        สำนักงาน กสทช. ภาค 1                              

                               เลขที่  101  ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10210
                               โทรศัพท์ 02 575 4119
                               โทรสาร 02 575 4130
                               ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ region1@nbtc.go.th
                               

                                    ส่วนประสานงานกิจการภูมิภาค  02-5754111
                                    ส่วนตรวจสอบและกำกับดูแล     02-5754118
                                    ส่วนใบอนุญาต                           02-5754119
                                    ส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ  02-5754120

                                    ส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ       02-5754128
                                    ส่วนอำนวยการ                                    02-5754130
                                    ศูนย์ตรวจสอบคลื่นความถี่ภาค 1         02-5754118