สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > รับแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ กรุงเทพมหานคร
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 01/09/2566

รับแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ กรุงเทพมหานคร

         วันที่ 25 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 รับแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ บริเวณบริษัท ฑีฆา กลาสบิว จำกัด ซอยคู้บอน 27 แยก 20 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นั้น
          สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค โดยได้ประสานงานผู้ร้องเรียน และลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณจุดเกิดเหตุพบว่าสายสื่อสารดังกล่างเป็นของบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (บริษัท NT) จึงประสานงานและส่งข้อมูลให้กับบริษัท NT พื้นที่เพื่อทราบและให้ดำเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไปแล้ว             
           ทั้งนี้ จะดำเนินการส่งหนังสือถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และแจ้งผู้ร้องเรียน เพื่อทราบต่อไป

001.jpg

002-(1).jpg

003.jpg