สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > รับการแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ กรุงเทพมหานค
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 22/05/2566

รับการแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ กรุงเทพมหานคร

          วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 15.30 น. สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งจาก Call Center 1200 กรณีประสบอุบัติเหตุจากสายสื่อสารที่จัดเก็บไม่เป็นระเบียบ บริเวณซอยนาคนิวาส 4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร นั้น
          สำนักงาน กสทช. เขต11 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาฯ ประสานงานผู้ร้องเรียนเพิ่มเติมทราบว่าสายสื่อสารที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ปรากฏตัวอักษร AWN และได้ถ่ายภาพสายสื่อสารดังกล่าวไว้แล้ว แต่ภาพถ่ายไม่ชัดเจนมากนัก จึงได้ประสานงานและนัดหมายทีมงานสื่อสารเพื่อลงพื้นตรวจสอบสายสื่อสารในวันถัดไป
          วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุพร้อมด้วยผู้ร้องเรียน และ ผปก.บ.3BB เพื่อตรวจสอบสายสื่อสารบริเวณดังกล่าว แต่ไม่พบสายสื่อสารเส้นดังกล่าวแล้ว จึงได้ประสานแจ้งบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพื่อทราบซึ่งบริษัทฯยอมรับว่าเป็นของตน พร้อมกันนี้ได้แจ้งให้บริษัทฯ ติดต่อผู้เสียหาย และแสดงความรับผิดชอบ เพื่อจะได้บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร็วต่อไป

001.jpg

002.jpg

003.jpg