สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกราย
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 02/03/2566

เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกราย

          วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 14 โดยนายอุบล ดีเสียง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 14 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสระแก้ว และผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกราย เพื่อหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชน กรณีเกิดเหตุไฟไหม้สายสื่อสารและส่งผลทำให้ทรัพย์สินประชาชนเสียหาย โดยผู้ร้องเรียนเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาและจ่ายเงินชดเชยเยียวยาจากเหตุดังกล่าว ซึ่งผลจากการเจรจาตกลงร่วมกันเป็นไปในทิศทางที่ดีและเป็นที่พอใจของทุกฝ่าย โดยที่ไม่ต้องมีการดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งผู้ประกอบการสายสื่อสารยินยอมที่จะจ่ายเงินชดเชยเยียวยาให้กับผู้ร้องเรียนในอัตราเฉลี่ยที่เท่ากันทุกราย และผู้ร้องเรียนยอมรับได้ ส่วนผู้ร้องเรียนยินยอมที่จะปรับปรุงแก้ไขป้ายชื่อร้านโดยการรื้อถอนและติดตั้งใหม่ให้ถอยห่างจากแนวสายสื่อสาร ตามระยะที่กำหนด

001.jpg

002.jpg

003-(1).jpg

004.jpg