สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง การประสานงานเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามประเด็นเรื่องร้องเรียนของประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 24/06/2565

เรื่อง การประสานงานเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามประเด็นเรื่องร้องเรียนของประชาชน จังหวัดปราจีนบุรี

         เมื่อวันพุธที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 14 ดำเนินการประสานงานเพื่อจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามประเด็นเรื่องร้องเรียนของประชาชน จุดบริเวณหน้าร้านสะดวกซื้อ ตรงกันข้ามโรงแรมร่มไม้ อ.เมืองปราจีนบุรี ส่งผลทำให้สายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าอยู่ในสภาพเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม

001.jpg

002.jpg

003-(1).jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg