สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณภายในซอยปราจีนอนุสรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 23/06/2565

เรื่อง ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณภายในซอยปราจีนอนุสรณ์ จังหวัดปราจีนบุรี 

          เมื่อวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 14 นำโดย นายอุบล ดีเสียง ผภภ.14 และพนักงานฯ ดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารบริเวณภายในซอยปราจีนอนุสรณ์ 5 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี (ระยะทาง 100 เมตร) โดยได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม ได้แก่ NT2 3BB และDTN ซึ่งผลจากการดำเนินการในครั้งนี้ ส่งผลทำให้สายสื่อสารที่พาดบนเสาไฟฟ้าอยู่ในสภาพเป็นระเบียบ เรียบร้อย และสวยงาม
          ทั้งนี้ การจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว เป็นเรื่องสืบเนื่องมาจากการประชุมหารือเพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาตามประเด็นเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่ดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004-(1).jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg