สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

          วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายเจษฎา สุขนิยม ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 15 ร่วมกับนายถาวร ทิพย์โสต ผู้อำนวยการโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 (ในส่วนของสำนักงาน กสทช.เขต 15) ณ ห้องประชุมโรงเรียนภาชี "สุนทรวิทยานุกูล" อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 15 และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการ
          หลังจากนั้นเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco meeting รับสัญญาณจากสำนักงาน กสทช. ภาค 1 กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะครูและนักเรียนระดับชั้น ม.6 เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 55  คน  ผลการจัดโครงการอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างมาก

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg

009.jpg