สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 จังหวัดจันทบุรี 

          วันที่ 15 มิ.ย. 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 12 ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรม ส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 กับ สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยรับสัญญาณถ่ายทอดสด (Live Streaming) ผ่านช่องทาง Facebook ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 หลักสี่ กรุงเทพฯ มาที่ห้องอบรม โรงแรม มณีจันท์รีสอร์ท จันทบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยอาจารย์และนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และเจ้าหน้าที่จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดจันทบุรี รวมทั้งพนักงาน ภภ.12 รวมจำนวน 40 คน การอบรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007.jpg

008.jpg