สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำป
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/06/2565

เรื่อง โครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 จังหวัดสมุทรปราการ

            วันที่ 15 มิถุนายน 2565 นายพงศกร แก้วจันทร์เหนือ ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับนายสถาพร โฉมศิริ รักษาการผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมส่งเสริมสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2565 (ในส่วนของสำนักงาน กสทช. เขต 11) ณ ห้องประชุมวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีพนักงานของสำนักงาน กสทช. เขต 11 และคณะครู นักเรียน เข้าร่วมโครงการหลังจากนั้นเป็นการอบรมแบบออนไลน์ผ่านระบบ Cisco meeting รับสัญญาณจากสำนักงาน กสทช. ภาค 1 กรุงเทพมหานคร โดยมีคณะอาจารย์ และนักศึกษาระดับ ปวช. ชั้นปีที่ 3 และนักศึกษาชั้นผู้ใหญ่ เข้าร่วมรับการอบรมจำนวน 85 คน ผลการจัดโครงการอบรมในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้รับความสนใจจากผู้เข้ารับการอบรมเป็นอย่างดี

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg

007-(1).jpeg