สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ประสานการจัดแนวสายไฟฟ้าและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จังหวัดปทุมธาน
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 20/05/2565

เรื่อง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา ประสานการจัดแนวสายไฟฟ้าและนำสายสื่อสารลงใต้ดิน จังหวัดปทุมธานี

         เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช.เขต 11 ได้รับการประสานจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอลำลูกกา ผ่านสำนักวิชาการและจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม (วท.) มีการจัดแนวสายไฟฟ้าและนำสายสื่อสารลงใต้ดินบริเวณหน้าโครงการ Reignwood Park ต.ลำไทร อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี จึงขอให้สำนักงาน กสทช. เขต 11 เข้าร่วมประชุมในวันที่ 19 พฤษภาคม 2565
         วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้นายสมชาย ขวัญจิตร์ นนผ.ก1 นผภ. นายณัชพนธ์ มีแสง นนผ. ก2 และนายวรพล ศรีศรัทธา จนท.ตรวจสอบและปฏิบัติการ เข้าประชุมร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอลำลูกกา แขวงทางหลวงปทุมธานี  และ บ.เรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ในที่ประชุม บ.เรนวูด โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ดำเนินการก่อสร้างปรับปรุงสายส่ง และระบบจำหน่าย 22 เควี ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ได้ยื่นความประสงค์ขอให้ กฟภ. ดำเนินการจัดทำแนวเส้นทางของสายไฟฟ้า และสายสื่อสารลงใต้ดินเฉพาะบริเวณหน้าโครงการ กฟภ. จึงขอให้สำนักงาน กสทช.ช่วยประสานงานให้ผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่เข้าดำเนินการนำสายสื่อสารลงใต้ดิน ซึ่งที่ประชุมได้กำหนดให้มีการประชุมผู้ประกอบการสื่อสารร่วมกัน เพื่อนำไปดำเนินการ ให้เป็นไปตามแผนและมาตรฐานที่ กฟภ.กำหนด โดยให้มีประชุมอีกครั้งหนึ่งในวันที่ 24 พ.ค 2565 ณ ห้องประชุม อบต. ลำไทร
         ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช.เขต 11 จะได้ดำเนินการประสานงานผู้ประกอบการสายสื่อสารทุกค่ายเข้าร่วมประชุม ในวันและเวลาดังกล่าวต่อไป
 
001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg