สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง จาก Call center 1200 กรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสารพาดผ่านอาจเป็นอันตราย จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 12/05/2565

เรื่อง จาก Call center 1200 กรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสารพาดผ่านอาจเป็นอันตราย จังหวัดสมุทรปราการ

          ตามที่ สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้รับแจ้งจาก Call center 1200 กรณีแจ้งปัญหาสายสื่อสาร (ไม่ทราบชนิดและบริษัทผู้เป็นเจ้าของ) พาดผ่านโดยมีลักษณะที่ไม่เป็นระเบียบซึ่งอาจเป็นอันตราย บริเวณสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ นั้น
          วันที่ 11 พ.ค. 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ได้มอบหมายให้พนักงานสำนักงาน กสทช. เขต 11 งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ประกอบด้วย นายสมชาย ขวัญจิตร์ หัวหน้างานฯ น.ส.ณัฐริการ์ เวียงอินทร์ เจ้าหน้าที่นโยบายและแผน และนายวรพล ศรีศรัทธา เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับทีมงาน NT(TOT), AWN, TRUE และ PKTV โดยมีระยะทางประมาณ 200 เมตร บริเวณตลอดแนวหน้าสำนักงานที่ดินจังหวัดสมุทรปราการ โดยเริ่มตั้งแต่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สมุทรปราการ 1 จนถึงบริเวณสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการ ผลการดำเนินการจัดระเบียบสายฯเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เป็นระเบียบ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg