สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง สื่อช่องวัน 31 ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาสายสื่อสารห้อยลงมาบนทางเท้า จังหวัดจันทบุรี 
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 04/01/2565

เรื่อง สื่อช่องวัน 31 ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาสายสื่อสารห้อยลงมาบนทางเท้า จังหวัดจันทบุรี 

          ตามที่ มีการนำเสนอทางสื่อช่องวัน 31 ชาวบ้านร้องเรียนปัญหาสายสื่อสารห้อยลงมาบนทางเท้า ที่ ต.ตลาด อ.เมืองจันทบุรี  จ.จันทบุรี โดยต้องการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข เพราะกลัวว่าอาจทำให้เกิดอันตราย https://drive.google.com/file/d/1XU4c0hwxCsuTOEJWAHZ XdOj284BNmsd6/view?usp=sharing ) เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นั้น
          นายนิเวศ  ยอดมิ่ง ผภภ. เขต 12 ได้มอบหมายให้ นายจิรดิฐ ดวงรัตน์ หน. งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการแก้ไข โดยต่อมาได้รับแจ้งจาก กฟภ. จังหวัดจันทบุรี ว่าได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าจัดเก็บสายสื่อสารดังกล่าวในวันที่ 31 ธ.ค. 64   จนเป็นระเบียบและเกิดความปลอดภัยต่อประชาชนเรียบร้อยแล้ว

001.jpg

002-(1).jpg

003.jpg