สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 17/08/2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงาน กสทช. ส่วนภูมิภาค

ดาวน์โหลด
- ปก.สนง.กสทช.ที่ 637-2565 รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกฯ
- ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราว พขร.