สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนแผงสายอากาศวิทยุคมนาคม พร้อมปรับแต่งทิศทางใหม่บนเสาโครงเหล็ก (Tower) ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค 1
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 20/06/2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนแผงสายอากาศวิทยุคมนาคม พร้อมปรับแต่งทิศทางใหม่บนเสาโครงเหล็ก (Tower) ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค 1

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนแผงสายอากาศวิทยุคมนาคม พร้อมปรับแต่งทิศทางใหม่บนเสาโครงเหล็ก (Tower) ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค 1

ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดจ้างเปลี่ยนแผงสายอากาศวิทยุคมนาคม พร้อมปรับแต่งทิศทางใหม่บนเสาโครงเหล็ก (Tower) ชั้นดาดฟ้าอาคารสำนักงาน กสทช. ภาค 1