สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet enterprise M552 จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 29/04/2565

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet enterprise M552 จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet enterprise M552 จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อหมึกพิมพ์เครื่องพิมพ์ HP Color Laser Jet enterprise M552 จำนวน 4 รายการ ของสำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง