สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจคลื่นวิทยุรบกวนหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 08/12/2565

เรื่อง ลงพื้นที่เพื่อตรวจคลื่นวิทยุรบกวนหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด

          สำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคลื่นวิทยุรบกวนหอบังคับการบินสุวรรณภูมิ บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรณีหอบังคับการบินสุวรรณภูมิถูกรบกวนที่ความถี่ 262.500 MHz ทำให้เป็นอุปสรรคต่อการนำทางทางการบินและกิจการเคลื่อนที่ทางการบินในเส้นทางการบินพาณิชย์และส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยต่อการบิน นั้น
          ดำเนินการตรวจสอบปัญหาสัญญาณรบกวนในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 ร่วมกับกองวิศวกรรมระบบสื่อสารการเดินอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
          ผลการตรวจสอบ พบการแพร่คลื่นความถี่ 262.500 MHz จากบริเวณอุปกรณ์จอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่บริเวณจุด รับ-ส่ง ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงดำเนินการ ทำหนังสือถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อนัดวันและเวลาในการเข้าตรวจสอบอุปกรณ์จอดังกล่าวอีกครั้งโดยวิธีการปิดระบบชั่วคราว เพื่อทดสอบปัญหาสัญญาณรบกวน

001.jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg

005.jpeg