สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบปัญหาสัญญาณรบกวน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 26/12/2565

เรื่อง ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบปัญหาสัญญาณรบกวน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ

        เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 11 ดำเนินการตรวจสอบการรบกวนความถี่ 262.50MHz ร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด พบการแพร่คลื่นความถี่รบกวนคาดว่ามาจากจอแสดงผลของ ทอท.บริเวณจุดรับ-ส่ง ผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สำนักงาน กสทช. เขต 11 (ไม่สามารถปิดอุปกรณ์ดังกล่าวเพื่อพิสูจน์ทราบได้) จึงมีนัดหมายเข้าทำการตรวจสอบ เพื่อพิสูจน์ทราบข้อเท็จจริงต่อไป นั้น
        วันที่ 22 ธันวาคม 2565 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 ลงพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิเพื่อตรวจสอบปัญหาสัญญาณรบกวนอีกครั้งร่วมกับบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และบริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ ผลการตรวจสอบ พบว่าการรบกวนเกิดจากการแพร่คลื่นความถี่ 262.500 MHz จากจอแสดงผลที่ติดตั้งอยู่ที่บูธโรงพยาบาลกรุงเทพ ภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงทำการทดลองปิดอุปกรณ์ดังกล่าวชั่วคราว พบว่าปัญหาสัญญาณรบกวนความถี่ 262.500 MHz ได้หายไป
        ทั้งนี้ สำนักงาน กสทช. เขต 11 จะดำเนินการแจ้งบริษัท ท่าอากาศยาน ไทย จำกัด ดำเนินการแก้ไขปัญหาสัญญาณรบกวนดังกล่าว ต่อไป

001.jpg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg