สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 24/04/2566

เรื่อง ลงพื้นที่ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว จังหวัดตราด

          สำนักงาน กสทช. เขต 12 ดำเนินการลงพื้นที่ทดสอบคุณภาพการให้บริการโทรคมนาคม บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว เนื่องจากได้รับแจ้งจากนายพสวัตน์ โชติวัตพงษ์ชัย นักวิชาการป่าไม้ชำนาญการพิเศษ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกคลองแก้ว อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด แจ้งปัญหาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณอุทยาน ฯ ของผู้ให้บริการบางรายไม่เสถียร ประกอบกับการที่ไม่มีการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ ทำให้นักท่องเที่ยวและเจ้าหน้าที่ประสบปัญหาในการติดต่อสื่อสาร นั้น
          วันที่ 20 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้พนักงานลงพื้นที่สำรวจบริเวณอุทยานฯ และดำเนินการทดสอบคุณภาพสัญญาณการให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และจากการสำรวจพบว่ามีการติดตั้งเสาส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือของบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด เพียง 1 ราย ไม่มีผู้ปรกอบการให้บริการอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ในบริเวณดังกล่าว คอมพิวเตอร์ของสำนักงานอุทยานฯ ต้องใช้งานอินเทอร์เน็ตผ่านการแชร์ส่วนบุคคลของเจ้าหน้าที่ ในส่วนของผลการทดสอบคุณภาพสัญญาณฯ อยู่ในระหว่างการวิเคราะห์ผลซึ่งจะเป็นผู้จัดส่งข้อมูลให้สำนักงาน กสทช. ภาค 1 เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg