สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ของสัญญาณโทรศัพท์ เทศบาลตำบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 13/01/2566

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ของสัญญาณโทรศัพท์ เทศบาลตำบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี

          วันที่ 12 มกราคม 2566 สำนักงาน กสทช. 16 โดยส่วนตรวจสอบและกำกับดูแล ลงพื้นที่ตรวจสอบวัดค่าความแรงสนามแม่เหล็กไฟฟ้า (EMF) ของสัญญาณโทรศัพท์ ณ เทศบาลตำบลนายาง จังหวัดเพชรบุรี โดยให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งเสาสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ต่อเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนายาง ดังกล่าว ผลการตรวจสอบค่าความแรงฯ อยู่ในระดับที่ต่ำความมาตรฐาน (ปลอดภัย) โดยได้แจ้งผลการวัดและให้ความสบายใจแก่เจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการอธิบายแก่ประชาชนในพื้นที่ ต่อไป

001.jpg

002.jpg

003.jpg