สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 18/04/2566

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล จังหวัดจันทบุรี

          วันที่ 10 เมษายน 2566 นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยพนักงานลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในพื้นที่ห่างไกล (USO Zone C,C+)  WiFi โรงเรียน และ WiFi หมู่บ้าน บริเวณพื้นที่อำเภอนายายอาม อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยเป็นการติดตามการใช้งานระยะที่ 2 พบว่าการให้บริการตามโครงการดังกล่าวให้บริการได้ตามปกติ

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg