สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบของ สำนักงาน กสทช. จังหวัดชลบุรี 
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 07/03/2566

เรื่อง ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบของ สำนักงาน กสทช. จังหวัดชลบุรี 

          วันที่ 1 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยนายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยนางสาวสุดาทิพย์ เมี่ยงพันธ์ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและปฏิบัติการ ลงพื้นที่ตรวจติดตามการให้บริการในโครงการจัดให้มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ในพื้นที่ชายขอบ บริเวณหมู่บ้านในพื้นที่ชายขอบ (Zone C+) ของสำนักงาน กสทช. โดยเป็นการตรวจติดตามระยะที่ 2 บริเวณพื้นที่หมู่ที่ 2 บ้านขุนชำนาญ ต.เกษตรสุวรรณ อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี พบว่าการให้บริการตามโครงการดังกล่าวให้บริการได้เป็นปกติชาวบ้านใช้ประโยชน์ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากยังไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่ของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายใดส่งไปถึงในบริเวณดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg