สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้งานความถี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 04/04/2566

เรื่อง ปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้งานความถี่โรงเรียนนายร้อยตำรวจ จังหวัดนครปฐม

          วันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 16 มอบหมายให้พนักงานปฏิบัติงานตรวจสอบการใช้งานความถี่ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม มีรายละเอียดผลการปฏิบัติงานดังนี้
          วันที่ 31 มีนาคม 2566 เป็นการดำเนินการออกข้อสอบ การสอบนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี คณะอาจารย์จากสถานศึกษา และผู้บังคับบัญชาระดับสูงของโรงเรียนนายร้อยตำรวจ เข้าร่วม ณ อาคารประสารราชกิจ ซึ่งผู้ที่เข้าร่วมดังกล่าว ต้องฝากอุปกรณ์สื่อสารทุกชนิดไว้ในกล่องเก็บอุปกรณ์สื่อสาร จนกว่าการสอบในวันที่ 1 เมษายน 2566 แล้วเสร็จ ผลการปฏิบัติงานไม่พบสัญญาณผิดปกติแต่อย่างใด
          วันที่ 1 เมษายน 2566 ดำเนินการตรวจสอบการใช้งานความถี่ ผลการปฏิบัติภารกิจการตรวจสอบความถี่ โทรศัพท์เคลื่อนที่, PS-LTE, วิทยุสื่อสารระบบ Analog ใช้งานปกติ ไม่พบสัญญาณผิดปกติแต่อย่างใด

001.jpg

002.jpg

003.jpg