สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > สนับสนุนรถตรวจสอบความถี่วิทยุและหาทิศวิทยุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

สนับสนุนรถตรวจสอบความถี่วิทยุและหาทิศวิทยุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

         สำนักงาน กสทช. เขต 11 ให้การสนับสนุนรถตรวจสอบความถี่วิทยุและหาทิศวิทยุ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2566 ดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบการใช้งานความถี่ที่ผิดปกติ เพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริตการสอบ นั้น
         วันที่ 27 สิงหาคม 2566 งานตรวจสอบ สำนักงาน กสทช. เขต 11 ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต  โดยผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการใช้งานความถี่วิทยุที่ผิดปกติแต่อย่างใด

001.jpg

002.jpeg

003.jpeg