สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 01/09/2566

ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร

          สำนักงาน ก.พ. ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และอุปกรณ์ตรวจจับสัญญาณคลื่นความถี่วิทยุคมนาคม เพื่อป้องกันการทุจริตในการสอบวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2566 ครั้งที่ 3 ในวันที่ 20 สิงหาคม 2566 เพื่อให้สำนักงาน กสทช. เขต 11 ดำเนินการสนับสนุนการตรวจสอบการใช้งานความถี่ที่ผิดปกติ เพื่อใช้ในการป้องกันการทุจริตการสอบ นั้น
         วันที่ 20 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 โดยส่วนตรวจสอบและกำกับดูแล ร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบการใช้งานคลื่นความถี่วิทยุ เพื่อเฝ้าระวังป้องกันการทุจริตในการสอบฯ ณ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต กรุงเทพมหานคร โดยผลการตรวจสอบและเฝ้าระวังฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบการใช้งานความถี่วิทยุที่ผิดปกติแต่อย่างใด

001.jpg

002.jpg

003.jpg