สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการลักลอบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตข้ามแดน บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการลักลอบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตข้ามแดน บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราด

          วันที่ 24 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดย นายนิเวศ ยอดมิ่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช. เขต 12 พร้อมด้วยนายบัญชา รัตนสร้อย หัวหน้างานตรวจสอบและกำกับดูแล เข้าพบนาวาเอก จเร โฉมเฉลา รองเสนาธิการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ผู้แทนผู้บัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและจังหวัดตราด เพื่อชี้แจงภารกิจของสำนักงาน กสทช. เขต 12 ให้ทราบและประสานขอความร่วมมือในการตรวจสอบการลักลอบส่งสัญญาณอินเตอร์เน็ตข้ามแดน บริเวณชายแดนจังหวัดจันทบุรีและตราด โดยเบื้องต้นทางกองบัญชาการป้องกันฯ จะได้สั่งการให้หน่วยงานภายใต้บังคับบัญชาตามแนวชายแดนรับการประสานงานจากสำนักงาน กสทช. เขต 12 เพื่อหารือแนวทางการทำงานต่อไป

001.jpg

002.jpg

003.jpg