สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การบังคับใช้กฎหมาย > สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้น
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 10/05/2566
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

          วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 และสำนักงาน กสทช. เขต 11 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เนื่องจากมีพฤติการณ์กระทำหน้าที่พนักงานวิทยุคมนาคมและตั้งสถานีวิทยุคมนาคมในกิจการสมัครเล่นโดยไม่ได้รับอนุญาต ผลการตรวจค้นพบเครื่องวิทยุคมนาคมและอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จำนวน 24 รายการ จึงได้ยึดเป็นของกลางและจับกุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายในฐานความผิดฐาน มี ใช้ ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาต และฐานกระทำหน้าที่เป็นพนักงานวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตตามพระราชบัญญัติวิทยุคมนาคม พ.ศ. 2498

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg