สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การบังคับใช้กฎหมาย > ตรวจค้นบริเวณป้อมยามทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 09/09/2565
ตรวจค้นบริเวณป้อมยามทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ RFID ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการแพร่คลื่นรบกวนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่
ตรวจค้นบริเวณป้อมยามทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ RFID ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการแพร่คลื่นรบกวนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่

          สำนักงาน กสทช. ภาค 1 โดยส่วนบังคับใช้กฎหมายและนิติการ และสำนักงาน กสทช. เขต 16 ร่วมตรวจค้นบริเวณป้อมยามทางเข้าออกหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบนที่มีการติดตั้งใช้งานอุปกรณ์ RFID ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมีการแพร่คลื่นรบกวนสถานีฐานโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด ในย่านความถี่ 900 MHz โดยได้ตรวจยึดอุปกรณ์ดังกล่าว จำนวน 2 เครื่อง ส่งสถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบนเพื่อดำเนินคดีกับนิติบุคคลหมู่บ้านดังกล่าวในฐานมี ใช้ซึ่งเครื่องวิทยุคมนาคม และความผิดฐานตั้งสถานีวิทยุคมนาคมโดยไม่ได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg