สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 12/01/2565

พิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565

วันที่ 12 มกราคม 2565 พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นผู้แทนพระองค์ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 ให้แก่ ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ โดยมีนายไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รองเลขาธิการ รักษาการแทน เลขาธิการ กสทช. เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 ณ อาคารสำนักพระราชวัง
#ประชาสัมพันธ์ภายใน #สำนักสื่อสารองค์กร

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg