สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ จังหวัดนครปฐม
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 24/05/2566

เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ จังหวัดนครปฐม

         วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 16 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางและติดตามผลการดำเนินงานการจัดระเบียบสายสื่อสารฯ บนเสาไฟฟ้า โดยรายละเอียดการประชุม ดังนี้
 - การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารตามแผนประจำปี 2566 ในเรื่องของกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน ความพร้อมคอนสื่อสารในแต่ละเส้นทางใน ซึ่งในพื้นที่รับผิดชอบของ กฟจ.นครปฐม มีจำนวน 3 เส้นทาง ระยะทางรวม 4.97 กิโลเมตร เสาไฟฟ้า 206 ต้น
 - การหารือเกี่ยวกับการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารนอกแผน จุดเสี่ยงจุดอันตราย ซึ่งในปี 2566 มีการกำหนดแผนเดือนละ 1 เส้นทาง รวมทั้งปี 12 เส้นทาง โดยในเดือนนี้กำหนดเส้นทางจุดเสี่ยง คือ ถนนเทศา ซอย6 ถึง ซอย 8 ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร
        ช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ ลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดระเบียบสายสื่อสารประจำปี 2565 พร้อมด้วยผู้แทน กฟจ.นครปฐม ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคม NT(TOT/CAT) 3BB TUC AWN DTN  UIH และ ITEL ในพื้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม จำนวน 2 เส้นทาง​ ระยะทาง  4.05 กม. เสาไฟฟ้า 157 ต้น โดยค่ายสื่อสารได้เตรียมทีมช่างสำหรับการแก้ไขหน้างานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจประเมินผลผ่านระบบ จำนวน 2 เส้นทาง ทั้งนี้ได้มีการหารือเพื่อกำหนดวันลงพื้นที่ตรวจประเมินการจัดระเบียบสายสื่อสารในจังหวัดนครปฐม พื้นที่ อ.เมือง​ จำนวน​ 3 เส้นทาง​ ในวันที่ 6 มิถุนายน 2566

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg