สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 26/05/2566

เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ จังหวัดจันทบุรี

          วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้นางสุกัญญา เกิดไพบูลย์ หัวหน้างานอำนวยการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดจันทบุรี (ก.บ.จ.จบ.) ครั้งที่ 4/2566 ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี เป็นประธานในที่ประชุม

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg