สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 17/03/2566

เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี

          วันที่ 16 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 13 เข้าร่วมประชุมการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคม ณ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสิงห์บุรี ในการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารโทรคมนาคมบนเสาไฟฟ้า และกำหนดสายขึ้นคอนสื่อสารในเส้นทาง เพื่อปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าทางเข้าศาลหลักเมืองจังหวัดสิงห์บุรี ถนนทางหลวงหมายเลข 309 (สิงห์บุรีอ่างทองสายเก่า) ถึงทางเข้าบ้านพักโรงพยาบาลสิงห์บุรี การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001.jpg

002.jpg

003.jpg