สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดสุพรรณบุรี 
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 26/05/2566

เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จังหวัดสุพรรณบุรี 

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 13 ได้มอบหมายให้พันตรีณัฐพล ทรัพย์เฉลิม ตำแหน่ง วิศวกรปฏิบัติการระดับสูง เข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดหัวเขา ตำบลสระกระโจม อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีนายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี 

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg