สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 17/03/2566

เข้าประชุมร่วมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 11 มอบหมายให้งานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภคเข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน ปปช. ภาค 1 การไฟฟ้านครหลวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในหัวข้อ “ข้อเสนอแนะเพื่อดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว” ณ โรงแรมแกรนด์ ริชมอนด์ สไตลิช คอนเวนชั่น โฮเต็ล ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
1. การสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารจากการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่ จังหวัดนนทบุรี โดย สำนักงาน ปปช. ภาค 1
2. รายละเอียดแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร ประจำปี 2565-2566 รวมถึงผลการดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสาร
3. การนำเสนอปัญหาสายสื่อสารในพื้นที่รับผิดชอบของ อปท. ในจังหวัดนนทบุรี
4. ระดมความคิดตามองค์ประกอบ หน้าที่และอำนาจของคณะทำงานเพื่อไขปัญหา
โดยการประชุมดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เพื่อนำไปสู่การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาสายสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ที่ประชุมได้เสนอให้มีการทบทวนการจัดตั้งคณะทำงานฯ ให้สอดคล้องกับอำนาจในการบริหารของแต่ละองค์กรที่เข้าร่วมในการทำงานต่อไป

001.jpg

002.jpg

003-(1).jpg

004.jpg