สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565 จังหวัดกาญจนบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 14/03/2566

ลงพื้นที่ตรวจประเมินผลการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามแผนการจัดระเบียบสายสื่อสาร สำนักงาน กสทช. พ.ศ. 2565 จังหวัดกาญจนบุรี

          วันที่ 10 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 13 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยผู้แทนจาก กฟภ.จ.กาญจนบุรี และคณะกรรมการตรวจประเมินฯ ได้แก่ NT 3BB และDTN ลงพื้นที่เพื่อตรวจประเมินการจัดระเบียบสายสื่อสาร ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เส้นทางหน้าโรงเรียนหนองลาน-แยกจันทร์ลาด อำเภอท่าเรือ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
          ทั้งนี้ สองเส้นทางแยกจันทร์ลาด-หน้าเซเว่นพระแท่น และ หน้าเซเว่นพระแท่น-สามแยกพระแท่น คณะกรรมการฯจะหารื้อเรื่องเส้นทางทับซ้อนของ ปี 2564 เพื่อติดตามประเมินผลการจัดระเบียบฯ ผ่านระบบตามที่สำนักงาน กสทช. กำหนด ต่อไป

001-(1).jpeg

002.jpeg

003.jpeg

004.jpeg