สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี และผู้ประกอบการสื่อสาร จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 16/03/2566

ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี และผู้ประกอบการสื่อสาร จังหวัดจันทบุรี

          วันที่ 15 มีนาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ได้ลงพื้นที่จัดระเบียบสายสื่อสารร่วมกับเทศบาลเมืองจันทบุรี และผู้ประกอบการสื่อสาร จังหวัดจันทบุรี บริเวณถนนศรียานุสรณ์ ระยะทางโดยรวมประมาณ 300 เมตร ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการสื่อสารในพื้นที่ เข้าดำเนินการเป็นที่เรียบร้อย

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg