สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > มอบหมายให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1 จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 26/05/2566

มอบหมายให้เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1 จังหวัดจันทบุรี

           วันที่ 24 พฤษภาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 มอบหมายให้ นายศรัณยพงศ์ นุชนวล ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง และนายสหทรัพย์ นิมนากรณ์ ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบและปฏิบัติการ ปฏิบัติการระดับสูง เป็นวิทยากรในการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานดับเพลิง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อวิชา “การใช้วิทยุคมนาคมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย” การฝึกอบรมฯ ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg