สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > บูรณาการการทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่ทุกราย จังหวัดปราจีนบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

บูรณาการการทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่ทุกราย จังหวัดปราจีนบุรี

         วันที่ 29 - 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 12 บูรณาการการทำงานร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี และผู้ประกอบการสายสื่อสารในพื้นที่ทุกราย โดยดำเนินการจัดระเบียบสายสื่อสารและรื้อสายสื่อสารที่ไม่ใช้งานออก เส้นทางที่ 1 สำพันตา-นาดี (แยกบ้านโคก ถึง อบต.สำพันตา) เส้นทางที่ 2 (อบต.สำพันตา ถึง ร้านส้มตำเจ๊เรียน) ระยะทาง ประมาณ 4.35 กิโลเมตร ซึ่งทำให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ที่ใช้เส้นทางดังกล่าวในการสัญจร มีความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในครั้งนี้

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg