สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์ > จัดโครงการอบรมเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี
บันทึกโดย : นายสิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 05/09/2566

จัดโครงการอบรมเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 จังหวัดกาญจนบุรี

          วันที่ 30 สิงหาคม 2566 สำนักงาน กสทช. เขต 13 ดำเนินการจัดโครงการอบรมเรื่อง เสริมสร้างความตระหนักรู้ ด้านสิทธิผู้บริโภคในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม ประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของผู้บริโภค ด้านกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคม และเพื่อเสริมสร้างเครือข่ายนักเรียน นักศึกษา เครือข่ายผู้บริโภค และภาคประชาชน สามารถถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจไปยังครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา และภาคประชาชนได้ โดยมีผู้อำนวยการสำนักงาน กสทช.เขต 13 เป็นประธาน และวิทยากรจากส่วนผู้บริโภคและประโยชน์สาธารณะ สำนักงาน กสทช.ภาค 1 บรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา จำนวน  70 คน  ณ โรงแรม รอยัล ริเวอร์แคว รีสอร์ท แอนด์สปา จังหวัดกาญจนบุรี

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg