สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช.ภาค 1 เข้าร่วมงานการจัด"เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไทย - สปป.ลาว ก้าวแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน"
การประชุมสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง แก่ผู้ทดลองประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงและผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ในระบบเคเบิ้ลทีวี
|< < ...4 5 6 >