สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กสทช. ภาค ๑ และเขต ๑๖ (ปราจีนบุรี) ตรวจค้นสถานีวิทยุกระจายเสียงที่ไม่ได้รับอนุญาต
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 สำนักงาน กสทช. ภาค 1 ได้จัดโครงการอบรม เรื่อง “สิทธิพื้นฐานที่ผู้บริโภคควรรู้ในกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม” ให้แก่เยาวชน นักเรียน นักศึกษา ณ วิทยาลัยเทคนิคชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี
เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 สำนักการอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคม 2 ร่วมกับสำนักงาน กสทช.ภาค 1 จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การขอรับคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมในส่วนภูมิภาค ณ โรงแรมศรีอู่ทองแกรนด์ จ.สุพรรณบุรี
สำนักงาน กสทช.ภาค 1 เข้าร่วมงานการจัด"เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การคุ้มครองผู้บริโภคสื่อไทย - สปป.ลาว ก้าวแรกสู่งานคุ้มครองผู้บริโภคสื่อในอาเซียน"