สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission

                                 สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ สำนักงานใหญ่

                                 87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
                                 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
                                 โทร.: 0 2670 8888
                                 Call Center : 1200

                                 สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค1
                                 เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
                                 โทร. 02 588 3594 , 02 950 5875 , 02 950 5883 ต่อ 101-109

                                 สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
                                 อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
                                 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
                                 โทร. 0 2271 7600

Required form 'Feedback' does not exist.