สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission

สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
สำนักงานใหญ่
87 ถนนพหลโยธิน ซอย 8
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม 10400
โทร.: 0 2670 8888
Call Center : 1200

สำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรทัศน์ กิจการกระจายเสียง และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ภาค1
เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทร. 02 588 3594 , 02 950 5875 , 02 950 5883 ต่อ 101-109

สายงานกิจการด้านกระจายเสียงและโทรทัศน์
อาคารเอ็กซิม เลขที่ 1193 ถนนพหลโยธิน
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2271 7600

Required form 'Feedback' does not exist.