สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 1

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 3 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 1 (กรุงเทพมหานคร)
ที่อยู่ : อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พื้นที่ความรับผิดชอบ : กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242
E-mail : mtr_nb@nbtc.go.th
web : http://nonthaburi.nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS0AA
2. สำนักงาน กสทช. เขต 5 (จันทบุรี)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 5 (จันทบุรี)
ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3936-1261 - 2 , 0-3938-9437 โทรสาร 0-3938 9437
E-mail : mtr_jb@nbtc.go.th
web : http://chanthaburi.nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
3. สำนักงาน กสทช. เขต 15 (สุพรรณบุรี)
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เขต 15 (สุพรรณบุรี)
ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุพรรณบุรี นครปฐม กาญจนบุรี อ่างทอง สิงห์บุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3545 4330-2 โทรสาร 0 3545 4322
E-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
web :
สัญญาณเรียกขาน : -