สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > สำนักงานกสทช.เขต

สำนักงาน กสทช. ภาค 1

สำนักงาน กสทช. ภาค 1 มีท้องที่ความรับผิดชอบในการกำกับดูแล และควบคุมการปฏิบัติงานของสำนักงาน กสทช. เขต จำนวน 6 เขต ดังนี้

1. สำนักงาน กสทช. เขต 11
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 11
ที่อยู่ : (ที่ตั้งชั่วคราว) อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ เลขที่ 101 หมู่ที่ 4 ซอยแจ้งวัฒนะ 5 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
พื้นที่ความรับผิดชอบ : นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ
หมายเลขโทรศัพท์ : 02 573 6241 โทรสาร 02 573 6242
E-mail : mtr_nb@nbtc.go.th
web : http://nonthaburi.nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : HS0AA
2. สำนักงาน กสทช. เขต 12
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 12
ที่อยู่ : 207 หมู่ 1 ต.มะขาม อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150
พื้นที่ความรับผิดชอบ : จันทบุรี ตราด ระยอง ชลบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-3936-1261 - 2 , 0-3938-9437 โทรสาร 0-3938 9437
E-mail : mtr_jb@nbtc.go.th
web : http://chanthaburi.nbtc.go.th
สัญญาณเรียกขาน : -
3. สำนักงาน กสทช. เขต 13
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เขต 13
ที่อยู่ : 443 หมู่ 5 ถนนสุพรรณบุรี-ชัยนาท ตำบลท่าระหัด อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 72000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท
หมายเลขโทรศัพท์ : 0 3545 4330-2 โทรสาร 0 3545 4322
E-mail : mtr_sp@nbtc.go.th
web :
สัญญาณเรียกขาน : -
4. สำนักงาน กสทช. เขต 14
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ โทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 14
ที่อยู่ : 4/1 ถนนโรงเรียนวัดศรีมงคล ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา และสระแก้ว
หมายเลขโทรศัพท์ : 037218381-3,081-370-0939, 090-922-0651
E-mail : mtr_pc@nbtc.go.th
web :
สัญญาณเรียกขาน : -
5. สำนักงาน กสทช. เขต 15
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 15
ที่อยู่ : 61/52 - 54 ตำบล คลองสวนพลู อำเภอ พระนครศรีอยุธยา จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง ลพบุรี และสระบุรี
หมายเลขโทรศัพท์ : 035 355 657-661
E-mail :
web :
สัญญาณเรียกขาน : -
6. สำนักงาน กสทช. เขต 16
ชื่อหน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เขต 16
ที่อยู่ : 168/19-20 หมู่ที่ 2 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
พื้นที่ความรับผิดชอบ : ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสาคร สมุทรสงคราม และนครปฐม
หมายเลขโทรศัพท์ : 032 332 561 - 2 โทรสาร 032-332-560
E-mail : mtr_rc@nbtc.go.th
web :
สัญญาณเรียกขาน : -