สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 21/04/2564

Online Drone Registration with NBTC

📢 Online Drone Registration with NBTC

https//:www.anyregis.nbtc.go.th

1. Create Account : Applicant signs up to create an account.
2. Fill In : Applicant completes the electronic form and attaches supporting documents.
3. Pay : Applicant pays the registration fee.
4. Get : Applicant receives the certificate by email.
✅Convenience ✅Save Time/Money ✅Safe ✅No Traveling ✅COVID-19 Prevention
QR Code : Link for the Any Registration system website

Online-Drone-Registration-with-NBTC-(1).jpg