สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การคุ้มครองผู้บริโภค > เรื่อง กิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการเทศบาลโมเดลฯ จังหวัดจันทบุรี
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 14/01/2565

เรื่อง กิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสารตามโครงการเทศบาลโมเดลฯ จังหวัดจันทบุรี

          วันที่12 มกราคม 2565 สำนักงาน กสทช. เขต 12 โดยงานตรวจสอบเนื้อหาและคุ้มครองผู้บริโภค ได้นัดหมาย ตัวแทนผู้ประกอบการที่มีสายสื่อสารในจังหวัดจันทบุรีให้เข้าร่วมกิจกรรมการจัดระเบียบสายสื่อสาร ตามโครงการเทศบาลโมเดล ที่บูรณาการความร่วมมือระหว่าง เทศบาลเมืองจันทบุรี สำนักงาน กสทช. เขต 12 และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.จันทบุรี และผู้ประกอบการฯ โดยได้ดำเนินการในช่วงสี่แยกไฟแดงตังเอ็ง ถึงหน้าธนาคารกรุงเทพตังเอ็ง ถ.ท่าแฉลบ อ.เมือง จ.จันทบุรี เป็นทึ่เรียบร้อยและจะดำเนินการต่อไปในทุกๆ วันพุธ ทั้งนี้ โทรทัศน์เคเบิ้ลท้องถิ่น CTV จันทบุรีได้นำเสนอข่าวและสัมภาษณ์ผู้แทน ภภ.เขต 12 และนายกเทศมนตรีเมืองจันทบุรี ถึงภาพรวมของงานจัดระเบียบสายสื่อสารดังกล่าว
( https://fb.watch/auwUlbdntc/ นาทีที่ 31.20 ) เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ ถึงโครงการจัดระเบียบสายสื่อสารที่มีวัตถุประสงค์ให้ จ.จันทบุรีเป็นเมืองน่าอยู่น่าอาศัย ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐ

001-(1).jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg

005.jpg

006.jpg