สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 30/12/2564

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ อาคารสำนักงาน กสทช. หลักสี่ และบริเวณโดยรอบ จำนวน 16 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง