สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม VHF/UHF transceiver ชนิด All mode Band แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 20/12/2564

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม VHF/UHF transceiver ชนิด All mode Band แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม VHF/UHF transceiver ชนิด All mode Band แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องวิทยุคมนาคม VHF/UHF transceiver ชนิด All mode Band แบบมือถือพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 20 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)