สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง > ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง เสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ และสายอากาศตรวจหาทิศวิทยุ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 15/12/2564

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง เสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ และสายอากาศตรวจหาทิศวิทยุ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศสำนักงาน กสทช. เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง เสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS) สำหรับเครื่องมือตรวจสอบการใช้ความถี่วิทยุ และสายอากาศตรวจหาทิศวิทยุ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพมหานคร ประจำปีงบประมาณ 2565 (งานต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดาวน์โหลด
- ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าสถานที่เพื่อติดตั้ง เสาอากาศ และตู้สำรองไฟฟ้า (UPS)