สำนักงาน กสทช. ภาค1
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ Office of The National Broadcasting and Telecommunications Commission
หน้าแรก > การตรวจสอบคลื่นความถี่ > เรื่อง ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี
บันทึกโดย : สิทธิเกียรติ ศรีเมือง     หมายเลขโทรศัพท์ : 4198 วันที่บันทึก : 07/12/2564

เรื่อง ปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี

         เมื่อวันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม 2564 เจ้าหน้าที่สำนักงาน กสทช. ภาค 1 จำนวน 3 นาย เดินทางปฏิบัติภารกิจสนับสนุนการสอบคัดเลือกเข้าเป็นข้าราชการตำรวจประจำปีงบประมาณ 2565  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี ผลการตรวจสอบความถี่ไม่พบความผิดปกติ และทุจริต

001.jpg

002.jpg

003.jpg

004.jpg